Čekejte, přenáším data...

autoEVALUACE | Vše pro PortfolioNet (3)

Nápověda: Nahlížíte do profesionální dynamické "infotéky", určené k vnitřní evaluaci ... (více)

 Proč byl článek napsán (resp. e-formulář vytvořen)?

aktualizace 16.6.2015 10:02, Jitka Trifanová  

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

 

 

 

 Vnitřní evaluace školy Proč byl článek napsán (resp. e-formulář vytvořen)?

aktualizace 28.9.2011 9:25, admin HEURÉKA CZ  
Vnitřní evaluace školy
Motto:     
Smysl evaluace nemůže být jen papírový dokument,
     evaluace je v podstatě dialog a má formativní vliv na rozvoj člověka a organizace !
         Je to zrcadlo o tom, jak já sám-sama postupuji, když poznávám a učím se poznávat svět.

 
Tato aplikace je založena na metodách konstruktivistického učení, za spolupráce kontinuálního, mixovaného přístupu v sociální síti, zaznamenávání zkušeností a jejich sdílení. Integruje tak v sobě všechny aktivační prvky pro evokaci, uvědomění a reflexi v interakčním skupinovém synchronním učení. Využívá tzv. sociální generativní e-learning. ©
 
 

 

počet zhlédnutí: 1285 |  

 Co poskytuje toto programové prostředí? Proč byl článek napsán (resp. e-formulář vytvořen)?

aktualizace 27.5.2011 9:53, admin HEURÉKA CZ  
Co poskytuje toto programové prostředí?
Toto evaluační studio je vytvořeno na principech sociálního konstruktivismu a sociální sítě, která se podřizuje výhradně účelu a potřebám školy.

Hlavní výhody programu Portfolionet© :

- rychlý sběr a třídění informací a dat ... (dílčí a komplexní analýzy)

- přednastavené, ale upravitelné analytické nástroje

- šetření se provádí v oddělených i prolínajících se skupinách respondentů

- snadná precizace hodnotících hledisek ( kritérií ) a hledání hodnot

- efektivní zjištění silných a slabých stránek organizace

- týmové zapojení lidí, jichž se kvalita organizace týká

- nalézání přístupů a aktivit pro zlepšování (nápady)

- vyšší informovanost a chráněná přístupnost informací v rámci organizace

- podporuje rozvojové snahy tzv. "sebeučící se organizace"

- zvýšení osobního zájmu o oblast kvality a záznam dobré praxe

- snadná úprava programu pro potřeby specifického hodnocení

- "dokument se stává nástrojem" ... což podporuje změnu a vývoj

Motto:  Fakta, data a informace jsou vedlejším produktem činnosti zvané "řešení problémů".

1)
K dobrému uživatelství je třeba seznámit se a vyzkoušet funkce programu a uskutečnit několik akčních výzkumů, při kterých se jednak smysluplně pojmenují analyzované jevy a upřesní hodnotící kritéria.
2) Opakovaný cyklus vede k precizaci optiky s jakou se díváme na zkoumanou oblast nebo zkoumaný jev.
3) Prostředkem a cílem je zapojit do procesu hodnocení lidi, kteří v reálném prostředí žijí a pracují, a pro které má případné zjištění největší cenu.
4) Komentáře k výstupům pak připojí lidskou nápaditost a když se podaří slabší stránky pracovního procesu nahradit v reálu pokrokem, celý proces může mezi lidi přinést více důvěry. Větší důvěra je právě to, co nazýváme cílem a smyslem sebehodnocení a hledání lepších cest. Papírový záznam je jen úřední průvodka.

5) Z praxe víme, že proces zlepšování je svěřen odborníkům, kteří často v reálném prostředí nežijí a nepracují a na zkoumané problémy se dívají veskrze akademicky. Pokud svěříme tento proces lidem z praxe a dopřejeme jim času na uchopení metody a na vývoj analytického pozorování , posuzování a navrhování zlepšení, pak také nemusíme později tyto pracovníky přesvědčovat o smyslu a prospěchu potřebné změny.


počet zhlédnutí: 963 | počet komentářů: 0 |  
 
  31.8.2016 2:24     
portfolionet© verze 5.5.1.1  | aplikace © HEURÉKA CZ spol. s r.o. | programátor SOPHICS spol. s r.o. | [nahoru]